Catta
Catarina Hällzon

Om mig och mina tankar kring mitt arbete...

 

...För mig är processen alltid av största vikt. Mitt sätt att närma mig mitt arbete är ofta intuitivt, oförutsägbart och baseras oftast på det jag tänker och känner i stunden. Jag jobbar sällan utifrån en idé om vad det kommer att resultera i eller när. Det är en öppen process ständigt i förändring och under utveckling. Jag är min egen process och jag funderar mycket kring den konstnärliga processen som fenomen. Jag undersöker utifrån ett nu, kring upplevelser och funderingar som plötsligt föds snarare än utifrån en specifik idé. Jag undersöker alltet och ingentinget genom styrkan i processen och jag dras till det obestämbara.

 

Sätt att arbeta…
Mina tankar/reflektioner och de ögonblick som passerar blir ord som följer språkets mönster i en del. Filosofiska funderingar där orden är viktiga. Jag använder gärna naturvetenskapens språk när jag försöker förhålla mig till tankarna kring mitt arbete. Det handlar om att se saker i ett större sammanhang eller att se samma bild från ett annat håll. Detta är den skrivna delen av mitt arbete där orden får vara vad de är och stå för vad de betyder. Jag ser min förmåga att fundera/filosofera och skriva kring det jag gör ur ett annat perspektiv som viktig och specifik för mitt arbete. Det går hand i hand med mina smycken, de talar om samma tankar men på olika språk.

 

Mina tankar/reflektioner och ögonblicken som passerar blir också föremål/smycken med ett eget språk utan de ramar och betydelser som orden har. Jag strävar efter att hitta det där ”självklara”, jag vill att mina smycken ska kunna vara vad dom är. Varken mer eller mindre med alla öppningar för tankar det medför. Mina material, former och funktioner är spontana många gånger och frågar snarare än berättar... Jag samlar ständigt och katalogiserar mina fynd i mitt eget kaos. Jag blandar tankar från igår med det jag just hittade. Jag söker uppskattningen i ett något just nu, där och då.
Det som en gång fick mig att börja formulera mina smycken är inte relevant för den som ser/bär det, möjligtvis intressant. För mig är de häftiga ögonblicken när föremålet/smycket väcker en vilja, en känsla eller ett behov hos sin betraktare/bärare. Det är där magin händer!

 

Varför inte smycken?
Att jag gör smycken är ingen självklarhet, flera av mina föremål kommer i processen inte hela vägen tillbaka till kroppen. Men de flesta gör det och jag funderar ofta på varför. Bärandet av ett föremål är för mig starkt förknippat med att ge något ett självklart värde, en slags gest av uppskattning. Det finns ett tillhörande hos smycket vilket jag ser som ett av dess viktiga egenskaper. Tillhörandet hos bäraren likväl som tillhörandet till sin historia men också alla de ögonblick då det tillhör den som precis just då ser och därför äger det. Jag tycker också att ett smyckes kommunikativa egenskaper är intressanta. I mina föremål finns ofta ett berättande, inte en självklar historia som i en bok. Snarare ett någonting, där för betraktaren/bäraren att reagera på, reflektera kring och kanske till och med föra vidare…
För mig blir alltid smycket sitt eget efter att jag arbetat med det. Det kommer att påverkas av tiden, det kommer att förändras och det kommer att börja tala om saker jag inte kan förutse…

 

CV (Utbildningar och workshops)

Utbildningar

Magisterexamen vid Ädellab/metallformgivning, Konstfack 2004 – 2006
University of Arts, Crafts and Design

Kandidatexamen vid Metallformgivning, Konstfack 2001 - 2004
University of Arts, Crafts and Design

Nyckelviksskolan 2000 – 2001

Liljehomens FHSK skapande linje 1995 – 1997

Reklam och Dekoration Gymnasium 1992 – 1994

 

Workshops, korta kurser etc.

Object/Idea, Suska Mackert, Manon van Kouswijk Feb (en vecka) 2005
Workshop på Konstfack under projekt Identity

Alchimia, Contemporary jewellery school Jan 16 – Feb 17 2004
Intensiv kurs vid Alchimia, Florens

Jewellery and Taboos, Karen Pontoppidan Sept (en vecka) 2003
Workshop på Konstfack

Updating History, Hilde De Decker June 9-11 2003
Workshop under Koru 1, Finland

 

Stipendium (utvalda)
Konstnärsnämdens Arbetsstipendium 2007
Fleming och Färngrens stipendiestiftelse 2006
KA Rasmussen materialstipendium 2006
Adolf Lindgrens Stiftelse 2005
Fabrikör JL Eklunds Hantverksstiftelse 2004-2006
Estrid Ericsson 2003