Catta
Catarina Hällzon

“Out of nothing - when process becomes project”

Mitt arbete handlar om tid och transformation. Vad händer i en konstnärlig process, kan man åskådliggöra det och vad kan man hitta på dess väg?
Mitt mål med detta projekt har varit att utforska styrkan i min process. Att undersöka vad som händer när tiden på sätt och vis släpps fri utan ett uttalat mål.

läs mer om projektet >>

Ur ingenting - magisterarbete 2006, Uppsats (pdf)

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34  

Foto: Catarina Hällzon