Catta
Catarina Hällzon

Projekt

OMFORMAT

sand 2013

 

Omformat; om att stanna upp och utforska det jag har framför mig

2009

Momentary; tillfälligt som varar ett ögonblick
2007/2008

Out of nothing

“Out of nothing - when process becomes project”
Magisterarbete 2006

Otitlat projekt

Otitlat projekt
2005

The bodys relation to jewellery

“The body´s relation to jewellery”
Kandidatarbete 2004

Fler arbeten

Fler projekt/Kollektioner