• Smyckekonstnär / Jewelleryartist
Leverans direkt från verkstadsateljén!

Välkommen till min värld 

English version below

Catarina Hällzon

Smyckekonst som visas på utställningar världen över och mindre serier smycken i silver för ett mer vardagligt bruk. Olika material i kombination med traditionella hantverkstekniker i ny tappning är oftast i fokus i min smyckekonst. Grafisk renhet med en känsla av unikum står i fokus när jag jobbar med mina serier av handgjorda smycken i silver. 

Porträtt Catarina Hällzon


Var finns mina smycken?

Min smyckekonst finns representerad på Nationalmuseum och på MAD Museum of Arts and Design i New York mfl. Längst ner här finns min CV med fler detaljer.  Jag är sedan flera år medlem i Konsthantverkarna. Vi har butik och galleri på Södermalmstorg 4 i Stockholm. Där finner du både min smyckekonst och mina mindre serier handgjorda smycken i silver. Galleri Platina har representerat mig i flera år och visar mina smycken i olika sammanhang. Platina finner du på Tegnérgatan 4 i Stockholm. Min egen verkstadsateljé finns i Bergslagen  utanför Lindesberg. 

Min verkstadsateljé 

Jag tillverkar allt själv i min verkstad och det mesta du hittar i butiken tillverkas först när du beställer. MOD, Make On Demand. Därför förändras leveranstiden en del men räkna med några veckors leveranstid. Givet finns även en del för omgående leverans. Mina olika smyckekonstprojekt finns presenterade under fliken Showroom. Ta kontakt med mig om du är intresserad av att köpa. 


mina egna tankar om mitt arbete


Natur och Tradition 

Naturen är en viktig del i både mitt liv och mitt arbete. I ett alltmer urbaniserad Sverige förskjuts vår kunskap om naturen till enstaka upplevelser som begränsas hårt av bristen på tid och vardaglig närhet. Ett tillvaratagande som många behärskade för inte så länge sen är nu på väg att falla i glömska. Vi behöver inte kunna själv i det konsumerande samhälle vi utvecklar. Mina smycken ifrågasätter det. 


Fiske i Härjedalen

Fiske i Härjedalen, ring i silver och älgtand och Kont i näverflätad koppar. 


Unika handgjorda smycken i silver

Mitt sätt att arbeta gör att även mina mindre serier av handgjorda unika smycken får en unik känsla. Dels har jag gjort dem alla för hand och det medför alltid en viss variation men jag använder många gånger unikt material i mina smycken vilket ger dem en karaktär av unikum. Även mina verktyg hjälper till att skapa form och ibland låter  jag slumpen styra vissa moment. 


Halsband Golden Black, örhängen double square och örhängen grus och silver. 


Transformation

Jag jobbar med ett slags bevarande. Mina upplevelser transformeras genom min process och det som i slutändan finns kvar är en slags trofé, ett fruset ögonblick. Smycken som tiden kommer att förändra i användandet, något som är helt utanför min kontroll. Smycken som när de betraktas kommer att föda historier som jag aldrig kan förutspå. För mig handlar det inte om mina historier utan om de tankar och känslor mitt arbete väcker i kommunikationen med dess omgivning och betraktare.


Älgjakt i Värmland, lavasand från Island och fiske i Härjedalen. 


Älgtand i halsband och fiskskinn som smycken
 Jag fiskar fisken, äter den och garvar sedan skinnet som blir en brosch. Jag gräver upp björkrötterna som sedan blir stommen i halsbandet och älgtanden kommer från mitt jaktlag, där jag jagar älg en gång om året.  

Med utgångspunkt i samtida smyckekonst och genom oväntade materialval ifrågasätter jag redan befästa värdegrunder och förenar i nya uttryck. Min stora styrka är min förmåga att se ett material och förvalta dess inneboende egenskaper. Jag har också möjlighet och förmåga att lyfta upp traditionella kunskaper och visa på fenomen/händelser genom mina val av arena och material.


2023 i verkstaden 

Experiment porslin och silver, halsband ur Morfars Näver och Brosch i silver ut Morfars Näver. CV 

Utbildning / Education

MFA at Ädellab/metallformgivning, Konstfack 2001 – 2006

University of Arts, Crafts and Design

Utställningar  i urval / Exhibition selection

Metallophone 6th Contemporary metal art biennal in Vilnius 2022

Konstfrämjandet i Bergslagen Örebro 2022

REPEAT IT 7 x konsthantverk Form/Designcenter Malmoe 2021

ZOOM Platina Stockholm 2020

NÄVER med Sofia Björkman och  Emma Dahlqvist Gallery FOUR Gothenburg  2019

"In touch" Munich during Schmuck and during SNAG conference 2018

6th European Triennial of Contemporary Jewellery Belgium, Sweden, France 2018

Ögonstenar - Apple of my eye Galleri Kammaren Lund, VIDA museum Öland , Platina Stockholm 2018

"Transformations" six Swedish artists Nationalmuseum in Venice 2017

DUO a show in collaboration with Lisa Björke Stockholm 2016

Juvelerarkonst-preciösa ting från stormaktstid till samtid Nationalmuseum på Läckö slott 2016

POP_IN Konsthantverkarna at Nationalmuseum  och Orsa Konsthall 2016

"Jewellery inspired from nature" Svenskt Tenn Stockholm 2016

"Morfars Näver" / "Back to my roots" Konsthantverkarna Stockholm 2015

Rooted - Swedish Art jewellery Kath Libbert jewellery Saltair UK 2015

Project #3 Galerie Biro Junior Münich 2015

The Grass is always greener overseas  During schmuck and at Platina 2015

SAND Konsthantverkarna Örebro 2014

Platina 15 years 2014

Schmuck Wege Galerie Biro Schmuckraum Münich 2013

SAND Gallery FOUR Gothenburg 2013

SAND Equator Art Stockholm 2013

Resolutely Ambigous Walker Art centre Minneapolis 2014


Representerad på /  Represented at 

Platina Stockholm AB

Konsthantverkarna

Länsmuseet i Örebro

KHVC Konsthantverkscentrum

Nationalmuseum, National Museum of Sweden

Museum of Arts and Desgins MAD New York

Cominelli Foundation

Gallery Biro Münich


Publikationer / Publications

Art Jewellery - A Personal Perspective by Inger Wästberg 2022

15 years with Platina 2014

Swedish Contemporary Art Jewellery by Inger Wästberg 2013

The Compenium Finale of contemporary jewellers 2008, Darling Publications 2009

Schmuck 2006, Catalog Handwerkskammer München D

Marzee, International Graduation Show 2006, Nijmegen NL

500 Necklaces, Lark Books 2006

Formbart, vårsalongen Liljevalchs 2005

RE:FORM, Arvinius Förlag 2005

Marzee, International Graduation Show 2004, Nijmegen NL

Swedish jewellery, Marzee catalogue 2003

1000 Rings, Lark Books 2002


Scholarships (Selection)

Konstnärsnämndens Arbetsstipendium 2020

Region Örebro främjandestöd 2022

Helge Axelssons Johnssons fond 2021

Estrid Ericsson 2008, 2012, 2016, 2018, 2022

Konstnärsnämndens Arbetsstipendium (workingsholarship) 2007

Fleming och Färngrens stipendiestiftelse (Konstfack)2006

KA Rasmussen materialstipendium (Konstfack) 2006

Adolf Lindgrens Stiftelse 2005
Welcome to my world. 


Catarina Hällzon

Jewelleryart shown in exhibitions worldwide and smaller series of jewellery for an everyday use. different material and traditional craft techniques worked in a new way is a focus in most of my artwork. A clean graphic touch and a sense of uniqueness is in focus when I work with my series of handmade jewelry in silver. 

Porträtt Catarina HällzonWhere to find me

My jewelleryart is represented at the National museum of Sweden and MAD Museum of Arts and Design in New York among others. In the bottom you will find part of my CV. I am a member at Konsthantverkarna at Södermalmstorg 4 in Stockholm where we host a shop and a gallery. At Konsthantverkarna you can find a selection of my artjewellery as well as some of my smaller collections. I have been represented by Gallery Platina for several years and they show my jewellery on different occasions. You find Platina at Tegnérgatan 4 in Stockholm. 

My Studio

I make all my jewellery by my self in my studio. Most of what you find in my shop is being made after you order it. MOD, Make On Demand, the delivery time will therefor change but 3-4 weeks is normal. My jewelleryart is presented under showroom, please contact me if you are interested in anything! 


SOMe thoughts about my work


Nature and Tradition

Nature plays an important roll in my live as well as in my work. Sweden is urbanizing fast  and our knowledge about nature is now strictly limited by lack of time and no everyday closeness. The use of materials in nature that where common knowledge some generations ago is being forgotten, we do not have do know how in this consuming society.  My jewellery is question that.  


Fiske i Härjedalen

 Fishing in Härjedalen, a ring in silver and elktooth and a backpack in copper. 


Transformation

I work with some kind of preservation. My experiences are transformed through my process and in the end we see a trophy, a frozen moment. Some jewellery will change during time when worn, something completely  out of my control. My jewellery will be the starting point for stories I can never predict. My stories is not the most important  part of my work, it is all the thoughts and feelings it rices in the communication with it´s surrounding. 


 Hunting for elk in Värmland, sand from Iceland and fishing in Härjedalen. 


Unique handmade jewelry in silver

When making jewellery I have the possibility to make each and every piece unique despite the fact that some of them are made in small collections. I make them by hand and that will always result in some variation but I also work with unique materials in my pieces which will give them a sense of uniqueness. My tools helps me create shapes and sometimes randomness is in charge. 


Necklace Golden Black, earrings double square and earrings in gravel and silver. 


Älgtand i halsband och fiskskinn som smycken
 Jag fiskar fisken, äter den och garvar sedan skinnet som blir en brosch. Jag gräver upp björkrötterna som sedan blir stommen i halsbandet och älgtanden kommer från mitt jaktlag, där jag jagar älg en gång om året.  

Med utgångspunkt i samtida smyckekonst och genom oväntade materialval ifrågasätter jag redan befästa värdegrunder och förenar i nya uttryck. Min stora styrka är min förmåga att se ett material och förvalta dess inneboende egenskaper. Jag har också möjlighet och förmåga att lyfta upp traditionella kunskaper och visa på fenomen/händelser genom mina val av arena och material.

2023 in my workshop 

Experiment porslin och silver, halsband ur Morfars Näver och Brosch i silver ut Morfars Näver.